คาร์บอนเครดิต กลลวง “ทุนนิยมรักษ์โลก”

12

การแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงแล้ว ต้องเข้าไปแก้ไขที่แหล่งกำเนิดโดยที่ทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันในการที่จะช่วยกันลดการปล่อยก๊าซที่ส่งผลสภาวะโลกร้อน

แต่ก็มีนำเสนอแนวคิด “การค้าคาร์บอน (Carbon Trading)” คือ ให้ผู้ที่ปล่อยก๊าซฯเกินค่ามาตรฐาน สามารถซื้อคาร์บอนเครดิต จากผู้ที่มีปล่อยก๊าซฯต่ำกว่าค่ามาตรฐานได้ โดยใช้ชื่อเรียกกลไกนี้ว่า “กลไกการพัฒนาที่สะอาด” หรือ “Clean Development Mechanism” เพื่อช่วยประเทศพัฒนาแล้วที่โดนบังคับให้ลดการปล่อยก๊าซฯ แต่อ้างว่าต้นทุนการลดก๊าซในประเทศตัวเองสูงเกินไป นำเงินไปซื้อ “คาร์บอนเครดิต” จากประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งกล่าวอ้างต้นทุนการลดก๊าซในประเทศดังกล่าวนั้นถูกกว่า

แนวคิดการค้า “คาร์บอนเครดิต” ถูกโฆษณาและนำเสนอไปทั่วโลกว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อหยุดภาวะโลกร้อน แต่แท้ที่จริงแล้วกลับยิ่งซ้ำเติมปัญหาให้หนักยิ่งขึ้น เพราะถ้าสามารถทำกำไรจากอุตสาหกรรมอย่างมากมาย การจ่ายเงินเพียงเล็กน้อยเพื่อซื้อ “คาร์บอนเครดิต” นั้นก็มีความคุ้มค่าทางธุรกิจ

การค้าคาร์บอนเครดิต จึงเป็นกลลวงของ “ทุนนิยมรักษ์โลก”

“นายเรียนรู้”

“บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร  CSR”และ “ที่ปรึกษา CSR”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s