จัดระเบียบความคิดด้วย Affinity Diagram

Affinity-Diagram-Example2.3

Affinity Diagram คือ เครื่องมือตัวหนึ่งที่จะช่วยจัดระเบียบความคิด จากการระดมสมอง เพื่อจัดไอเดียที่หลากหลายจำนวนมากมาย ออกเป็นกลุ่ม ๆ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน เพื่อนำไปสู่การหาข้อสรุปร่วมกัน

โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ร่วมกันระดมสมอง เขียนไอเดียเป็นข้อความที่กระชับ 1 ไอเดียต่อ 1 แผ่น ลงบน Post-it และติดไว้บนกระดาน หรือผนังกำแพง เพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นได้ทั่ว
  2. ช่วยกันย้ายไอเดียที่ดูจะสัมพันธ์กันไปไว้อยู่กลุ่มเดียวกัน หากไอเดียไหนไม่เข้าพวกก็แยกไว้โดด ๆ
  3. เมื่อจัดกลุ่มได้แล้ว ก็ให้อภิปรายกัน เพื่อหา Keyword เพื่อเป็นหัวข้อของแต่ละกลุ่ม

ด้วยวิธีการง่าย ๆ เพียงเท่านี้ ก็จะทำให้ได้ Keyword สำคัญ ๆ เพื่อนำไปอภิปรายหาข้อสรุปกันต่อไป

“นายเรียนรู้”

“บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร ทักษะการคิด”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s