ทุกระบบล้วนมีจุดอ่อน Theory of Constraints

lean-theory-of-constraints-methodology

ทฤษฏีข้อจำกัด (Theory of Constraints : TOC) ถูกพัฒนาขึ้นโดย Goldratt

หลักการสำคัญของ  TOC คือ

  • ทุก ๆ ระบบเปรียบเหมือนห่วงโซ่ที่ร้อยเรียงกัน
  • ในแต่ละห่วงโซ่จะประกอบด้วยจุดเชื่อมต่อที่มีความสามารถแตกต่างกันไป
  • จะมีห่วงโซ่อยู่ห่วงหนึ่งที่อ่อนแอที่สุด เรียกว่า Weakest Link
  • Weakest Link จะเป็นข้อจำกัด (Constraint)  ของความสามารถทั้งระบบ

เปรียบไป Weakest Link ก็คือ จุดคอขวด Bottleneck ของกระบวนการนั่นเอง

แนวคิดการบริหารจุดคอขวดให้เต็มประสิทธิภาพ คือ Drum-Buffer-Rope

  • Drum คือ การกำหนดให้อัตราการผลิตเป็นไปตามอัตราการผลิตของคอขวด
  • Buffer คือ การเตรียมชิ้นงานจำนวนหนึ่งให้พร้อมที่จะป้อนเข้ากระบวนการคอขวด
  • Rope คือ กลไกการดึงวัตถุดิบเข้าสู่ระบบตามจำนวนชิ้นงานที่กระบวนการคอขวดได้ใช้ไป

“นายเรียนรู้”

“บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร LEAN” และ ที่ปรึกษา “LEAN”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s