Play and Learn with BoardGame

ช่วงหลังนี้ผมมักจะนำ BoardGame ที่ชื่อว่า “Hey! That My Fish” ไปให้ผู้เรียนได้เล่นกันในหลักสูตร “การคิดเชิงกลยุทธ์” เสมอ

IMG_6299

ถามว่าเล่นเกม Hey! That my fisn แล้วได้เรียนรู้อะไร ? นอกจากความสนุกสนาน

IMG_6303

คำตอบที่ได้มันเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้เรียนเล่นเกมอยู่ ผู้เรียนได้เข้าใจทฤษฎีเกม (Game Theory) จากการเรียนรู้ผ่านเกม ไม่ใช่จากการ Lecture ทำให้เข้าใจว่าเมื่อมีผู้เล่นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในสถานการณ์หนึ่ง ๆ การตัดสินใจของผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง ย่อมส่งผลต่อผู้เล่นคนที่เหลือทันที

นอกจากนี้ผลลัพธ์ที่ได้จากการเล่นเกม ทำให้เราสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ในการเอาชนะได้ อย่างเช่น

IMG_6307

ผู้ชนะในเกมนี้ คือ พี่แดง ซึ่งถ้าเทียบจำนวนเกาะที่ครอบครองแล้วเกือบจะน้อยที่สุด แต่ได้จำนวนปลามากที่สุด

เปรียบเทียบกับธุรกิจจริงในเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด ผู้ชนะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องครอง Market Share ได้เยอะที่สุด แต่จะต้องมีความสามารถทำกำไรที่มากกว่า อย่างเช่น กรณีตลาดมือถือระหว่าง Apple และ Samsung ที่ Apple ไม่ได้ใช้กลยุทธ์ที่เน้นจะครอบครองส่วนแบ่งการตลาดให้มากที่สุด แต่ใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นไปตลาดระดับบนที่มีความสามารถในการทำกำไรที่ดีกว่า

ChartOfTheDay_17082012_Net_profit_margins_of_Apple_and_Samsung_n

ดังนั้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น BoardGame จึงทั้งสนุกสนาน และได้ความรู้ไปพร้อม ๆ กัน

สนใจจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)” ติดต่อ บุญเลิศ 086-7771833 หรือ ทิพย์สุวรรณ 081-7113466

“นายเรียนรู้”

“อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร Strategic Thinking” และ วิทยากร “Systems Thinking”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s