เรากำลังจะส่งมอบอะไรให้ลูกหลาน ?

world

“เรากำลังจะส่งมอบอะไรให้ลูกหลาน ?”

บ้าน ที่ดิน ทรัพย์สินเงินทองต่าง ๆ คือ สิ่งที่คนทั่ว ๆ ไปสะสมเป็นมรดกให้ลูกหลาน

แต่มันเป็นแค่เพียงปัจจัยทุนทางเศรษฐกิจเท่านั้น

ส่วนในมิติอื่น ๆ ได้แก่ มิติทางสังคม และมิติทางสิ่งแวดล้อม เป็นคำถามที่ชวนให้ครุ่นคิดว่า

“เรากำลังจะส่งมอบอะไรให้ลูกหลาน ?”

ในบทความ “ปี 2050 ฤาจะเป็น อวสานวันสิ้นโลก ?” ได้แสดงให้เห็นข้อมูลที่น่าสนใจว่า “ภาวะโลกร้อนกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติ” หากยังไม่มีการร่วมลงมือแก้ไขกันอย่างจริงจังทุกภาคส่วน

ข่าวภาวะความขัดแย้งทางการเมือง และการก่อการร้ายในประเทศต่าง ๆ ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนควรหันมาสนใจในการพัฒนาทุนทางสังคม และทุนทางสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

“นายเรียนรู้”

“อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร Sustainability Development” และ “ที่ปรึกษา Sustainability Development”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s