ปัญหาแบบใดควรใช้ Why-Why ?

whywhy

Why-Why Analysis คือ เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา แต่มักมีคำถามบ่อย ๆ ว่าเทคนิคการวิเคราะห์ด้วย Why-Why นั้น เหมาะกับปัญหาประเภทใด ?

ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจ Pattern ของปัญหาก่อนว่าสามารถแบ่งได้หลัก ๆ 2 ประเภท คือ

  1. ปัญหาเรื้อรั้ง (Chronic Problem)
  2. ปัญหาครั้งคราว (Sporadic Problem)

SporadicProblem.jpg

การวิเคราะห์ด้วย Why-Why Analysis จะเหมาะกับประเภทปัญหาครั้งคราว (Sporadic Problem) เพื่อค้นหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหานั้นที่เรียกว่าเป็น Special Cause ที่ทำให้เกิดความผิดปกติเกิดขึ้น

“นายเรียนรู้”

“อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร Problem Solving” และ “ที่ปรึกษา Problem Solving”

“วิทยากร Process Improvement” และ “ที่ปรึกษา Process Improvement”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s