ตรรกศาสตร์กับการดำเนินชีวิต

ตรรกศาสตร์กับการดำเนินชีวิต

good-and-bad

รัก…
เกลียด…
เชื่อฟัง…
ดื้อ…
ดี…
ไม่ดี…

ต่างล้วนเป็นตัวแปรอิสระที่ไม่ขึ้นต่อกัน

ไม่สามารถใชัตรรกศาสตร์อธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้เกี่ยวข้องกันได้

เช่น เรามักได้ยินผู้ใหญ่พร่ำสอนบ่อย ๆ ว่า

“เด็กดีต้องเชื่อฟัง”

“เด็กดีต้องไม่ดื้อ”

ลองมาใช้ตรรกศาสตร์ขบคิดดู

ถ้าหนูเชื่อฟังแล้วหนูเป็นคนดี…จริงหรือ ?

หนูเป็นคนดีก็ต่อเมื่อหนูเชื่อฟัง…จริงหรือ ?

ชวนให้คิดกันต่อครับ

อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจ เพ่งโทษใครว่าเป็น “คนดี” “คนไม่ดี” เพียงเพราะคำว่า
รัก…
เกลียด…
เชื่อฟัง…
ดื้อ…

จงตั้งสติใคร่ครวญ “ห้อยแขวนคำพิพากษา”

“นายเรียนรู้”

“อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s