ใคร คือ “ครู” ผู้เปลี่ยนแปลง ?

who

ใคร คือ “ครู” ผู้เปลี่ยนแปลง ?

คำถามนี้เป็นคำถามชวนคิดที่นึกขึ้นได้ขณะยืนอยู่บนรถไฟฟ้า BTS ในวันนี้

คำว่า “ครู” ในที่นี้ มิได้หมายถึงเฉพาะ “ครู” ที่เป็นตัวบุคคลเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เราเรียนรู้มากมายในชีวิตทั้งจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เราเคยมีประสบการณ์ตรงด้วยตัวเอง และจากเรื่องราวต่าง ๆ ในหนังสือที่อ่าน

ในมุมมองของผมเองพอนึกถึง “ครู” ผู้เปลี่ยนแปลง ผมจะระลึกนึกถึง

“คุณครู” “อาจารย์” ที่สอนให้คิด สอนในหลักการ มากกว่า “คุณครู” “อาจารย์” ที่สอนเทคนิค สอนสนุก

“เหตุการณ์” ที่พบเจอความล้มเหลว มากกว่า “เหตุการณ์” ที่พบเจอความสำเร็จ

“หนังสือ” ที่แฝงไปด้วยปรัชญา มากกว่า “หนังสือ” How-to

แล้วในมุมมองของคุณผู้อ่านละครับ

ใคร คือ “ครู” ผู้เปลี่ยนแปลง ?

 

“นายเรียนรู้”

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s