โครงการ “โรงเรียนนักคิด”

brain_child_thinking_chalkboard_neurotoxins_shutterstock_137462039

ทักษะหนึ่งที่สำคัญในการเรียนรู้ และการทำงานในศตวรรษที่ 21 นั่นก็คือ “ทักษะการคิด”

แต่น้อยมากที่จะมีการฝึกฝน “ทักษะการคิด” ให้กับนักเรียน

ผู้เขียนเองมีประสบการณ์ในเรื่องการสอน “ทักษะการคิด” ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

  • ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking Skill)
  • ทักษะการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking Skill)
  • ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking Skill)

ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหา และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ

ผู้เขียนเลยคิดร่างโครงการคร่าว ๆ ขึ้นมา ในการทำโครงการพัฒนาทักษะการคิด ให้กับคุณครู และนักเรียนในที่ต่าง ๆ ภายใต้ชื่อโครงการ “โรงเรียนนักคิด”

องค์กรใดที่ต้องการทำ CSR กับโรงเรียนในท้องถิ่น หรือโรงเรียนใดที่ต้องการพัฒนาครู และนักเรียน สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ boonlert.alert@gmail.com หรือ 086-7771833 (อาจารย์บุญเลิศ)

“นายเรียนรู้”

“อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร Analytical Thinking”

“วิทยากร Systems Thinking”

“วิทยากร Strategic Thinking”

“วิทยากร ทักษะการคิด” “วิทยากร Thinking”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s