รากที่สอง คือ ?

untitled-1

รากที่สอง พอเอ่ยถึงคำ ๆ นี้ คงเป็นที่ขยาดของใครต่อใครหลาย ๆ คน

แต่แท้ที่จริงรากที่สอง ไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากเลย หากเราเข้าใจที่มาของมัน

“รากที่สอง” มาจากคำว่า “Square root” ในภาษาอังกฤษ

“Square” หมายถึง สี่เหลี่ยมจัตุรัส

“Root” หมายถึง ราก ต้นตอ

ดังนั้นจึงน่าจะเกี่ยวข้องกับ ต้นตอของสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ง่าย ๆ ให้คุณลองวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด

1×1

2×2

3×3

4×4

5×5

6×6

7×7

8×8

9×9

แล้วลองสังเกตหาความสัมพันธ์ระหว่าง พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส กับ ความยาวของด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดูครับ แล้วคุณจะพบความหมายที่แท้จริงของคำว่า “รากที่สอง”

“นายเรียนรู้”

“อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร”

“โรงเรียนนักคิด”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s