ค้นหาตัวตนที่ซ่อนเร้น…เฟ้นหาจุดเด่นที่ซ่อนอยู่

1-638

สิ่งที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างดีนั้น คือ

การเข้าใจตัวตนของตัวเอง และการเข้าใจจุดแข็งของตนเอง

หลักสูตร “ค้นหาตัวตนที่ซ่อนเร้น…เฟ้นหาจุดเด่นที่ซ่อนอยู่” คือ หนึ่งในหลักสูตรที่ผมได้พัฒนาขึ้นมา โดยนำศาสตร์ความรู้ในเรื่อง Enneagram มาผสมผสานกับเนื้อหาในหนังสือ “เจาะจุดแข็ง” (StrengthsFinder) กับหนังสือ “สร้างจุดเด่น เน้นจุดแกร่ง” (StandOut)

ผมกลับมานั่งทบทวนเนื้อหาในหลักสูตรนี้อีกครั้ง เมื่อได้เรียนรู้แนวการฝึกอบรมสไตล์ Training and Group Coaching (T&GC) เพื่อให้ตัวเองสามารถเป็นกระจกสะท้อนที่ใสให้กับผู้เรียนจะสามารถ

“ค้นหาตัวตนที่ซ่อนเร้น…เฟ้นหาจุดเด่นที่ซ่อนอยู่”

ปล.สามารถเข้าไปดู และ Download Slide ได้ที่

“นายเรียนรู้”

“อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s