ไขความลับการทำกำไรที่ยั่งยืน…

slide1

หากเราใช้ทักษะความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เขียนแผนภาพที่เชื่อมโยงให้เห็นในมิติมุมมองของ BSC  (Balanced Scorecard) ก็จะเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง

  1. มุมมองทางด้านการเงิน
  2. มุมมองทางด้านลูกค้า
  3. มุมมองทางด้านกระบวนการ
  4. มุมมองทางด้านการเรียนรู้ และการเติบโต

ซึ่งจะมีลักษณะเป็นวงจรเสริมแรง (Reinforcing Loop) อย่างง่าย ๆ ที่มี 2 วงซ้อนกันอยู่ คือ

  1. วงจรที่นำผลกำไรไปลงทุนในคน
  2. วงจรที่นำผลกำไรไปลงทุนในเครื่องจักร

นี่คือ เคล็ดลับง่าย ๆ ในการบริหารธุรกิจให้มีกำไรอย่างยั่งยืน…

จึงไม่น่าแปลกใจที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง SCG จึงให้ความสำคัญในเรื่องทั้งการพัฒนาคน และดูแลรักษาเครื่องจักรเป็นอย่างดี

“นายเรียนรู้”

“อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากร Systems Thinking”

boonlert.alert@gmail.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s