“ลดต้นทุนผลิต พิชิตผลกำไร”

costdownprofitup

หัวใจสำคัญของผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตสินค้า คือ ต้นทุนสินค้า

การบริหารต้นทุนสินค้า โดยการทำโครงการประเภทลดต้นทุน (Cost Down) เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ได้ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น (Profit Up)

ยกตัวอย่าง เช่น สินค้าตัวหนึ่งราคา 100 บาทต่อหน่วย ต้นทุนสินค้าอยู่ที่ 60 บาทต่อหน่วย กำไรเท่ากับ 40 บาทต่อหน่วย หากในแต่ละเดือนโรงงานแห่งนี้มียอดขายสินค้าที่ 10,000 หน่วย จะได้รายรับทั้งสิ้น 1,000,000 บาท คิดเป็นต้นทุน 600,000 บาท คงเหลือกำไร 400,000 บาท

หากโรงงานนี้มียอดขายเพิ่มขึ้น 10% เป็น 11,000 หน่วย จะได้รายรับทั้งสิ้น 1,100,000 บาท คิดเป็นต้นทุน 660,000 บาท คงเหลือกำไร 440,000 บาท

แต่หากโรงงานนี้มุ่งเน้นลดต้นทุนให้ได้ 10% โดยยอดขายคงที่ที่ 10,000 หน่วย จะได้รายรับทั้งสิ้น 1,000,000 บาท คิดเป็นต้นทุน 540,000 บาท คงเหลือกำไร 460,000 บาท

เห็นได้ชัด ๆ ว่า ในภาวะเศรษฐกิจ ตลาดไม่เติบโต เราสามารถเพิ่มผลกำไรได้ไม่ยาก

เพียงแต่สิ่งที่สำคัญเราต้องรู้จักบริหารโครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) โดยการจัดทำแผนผังในการกระจายเป้าหมาย (Deployment Structure) เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบในการลดต้นทุนในแต่ละส่วนอย่างเป็นระบบ

สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ในรายละเอียดหลักสูตร “ลดต้นทุนผลิต พิชิตผลกำไร”

 

“นายเรียนรู้”

“อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร”

“วิทยากรด้านการบริหารการผลิต” และ “ที่ปรึกษาด้านการบริหารการผลิต”

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s