เรียนรู้ Reading Skill กับครูบริ๊งค์ ครั้งที่ 1

secrets-improve-reading-skill

เป้าหมายหนึ่งในปี 2560 ก็คือ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (Reading Skills) ก็เลยให้ครูบริ๊งค์มาช่วยติวเข้มให้แบบ Private Class

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้

– หัวใจสำคัญในการเริ่มต้นฝึก Reading Skills ที่ดี

  1. Favourite Book เลือกหนังสือที่ชอบ
  2. Background Knowledge มีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้น ๆ
  3. Vocabulary มีคลังศัพท์พอประมาณ

– พยายามเปิด Dictionary ให้น้อยที่สุด

– ใช้เทคนิคการเดาศัพท์จากบริบทรอบข้าง เช่น

This phone is so versatile. It can use as camera, voice recorder and listen to music.

ถึงแม้เราไม่รู้ความหมายของคำว่า versatile มาก่อน ก็คงพอเดาความหมายได้

เช่นกันศัพท์คำว่า Dialects หากเราไม่รู้ศัพท์คำนี้มาก่อน เราก็ต้องเดาจากบริบท

Dialects is the type of language spoken in particular countries such as northern language, southern language.

บุญเลิศ คณาธนสาร

01/01/2560

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s